Bemutatkozás

Céljaink

A gyermek első életévei meghatározó fontosságúak, ebben elsődleges szerepük a szülőknek van. A szülők szeretete, gondoskodása, odafigyelése alapozza meg a gyermek szellemi, érzelmi fejlődését. 
A Kisfelhő azért jött létre, hogy amíg a szülők dolgoznak, olyan helyen tudják a gyermekeiket, ahol hasonló gondoskodást kapnak, mintha éppen otthon lennének, családi körben. 
Ezt a célt szolgálja a napközbeni gyermekfelügyeletünk. Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítunk a gyerekek önfeledt játékához, a gyerekek mindennapi tevékenységéhez. Meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozunk a gyermekekkel. 
A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk, ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyermek nagy mozgás igényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani. A koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. A gyermekek harmonikus fejlődésének egyik feltétele az állandóság, amely biztonságot jelent az életükben.


Feladataink

 • Segítségnyújtás a szülőktől való távolság megkönnyítésében. 
 • A gyermek és szüleik segítése a közösségbe való átlépés folyamatában. 
 • Támogató háttér biztosítása a családoknak, a szülők kompetenciáinak tiszteletbe tartása mellett. 
 • Olyan szeretetteljes légkör kialakítása, amely a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit tartja szem előtt, jó közérzetet biztosít. 
 • Életkoruknak és önállóságuknak megfelelően végzett gondozási tevékenység, a helyes szokásrendszer kialakítása. 
 • Egyéniségüket tiszteletben tartva törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek. 
 • A gyermek készségeire alapozva, természetes környezetben, játékban öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra, ismeretekre épülő képességfejlesztés. 
 • Az egészséges étrend biztosítása, a helyes táplálkozási szokások kialakítása.
 • Megfelelő idő és lehetőségek biztosítása a nagyfokú mozgásigények kielégítésére. 
 • Személyes kapcsolat ápolása a szülőkkel, véleményeik megkérdezésével és figyelembe vételével. 
 • Balesetmentes berendezések, a személyi higiénia és egészségvédelmi előírások betartása, betartatása.  
 • A gyermekvédelmi törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok adatkezelésre, nyilvántartásra és érdekvédelemre, valamint tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírások betartása. 
 • Tevékenységünk folyamatos fejlesztése és értékelése.